Stichting Narcis bestaat 30 jaar!
sinds 1983

Het Fundament van Narcis

Welkom bij "Het Fundament van Narcis", waar we onze doelstellingen en kernwaarden presenteren. Dit is de basis waarop onze organisatie is gebouwd. Ontdek wat we willen bereiken, waar we voor staan en waarom we geloven in een inclusieve en ondersteunende samenleving. Lees verder om te begrijpen waarom Narcis stevig verankerd is in deze waarden en doelen.

Onze Doelstellingen

Ons primaire doel is om Arabische vrouwen in Leiden en omgeving te ondersteunen bij hun integratie, emancipatie en participatie in de Nederlandse samenleving. We streven ernaar om binnen de komende vijf jaar deel te nemen aan en bij te dragen aan de versterking van de sociale, culturele, en economische positie van deze vrouwen. Dit willen we bereiken door het organiseren van toegankelijke educatieve programma's, culturele uitwisselingen, en gemeenschapsbijeenkomsten die hen in staat stellen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, zelfvertrouwen op te bouwen en een ondersteunend netwerk op te bouwen. We willen ook deuren openen voor andere vrouwen om deel te nemen aan deze activiteiten en samen te werken aan een inclusieve samenleving waarin diversiteit wordt gevierd.

Kernwaarden van Narcis

Onze inspanningen worden gedreven door een reeks kernwaarden, waaronder:

  1. Inclusie: We verwelkomen vrouwen van alle achtergronden om deel te nemen aan onze activiteiten en streven naar een inclusieve gemeenschap.
  2. Empowerment: We geloven in het versterken van vrouwen door middel van educatie, ondersteuning en het bevorderen van hun zelfvertrouwen.
  3. Cultuur: We koesteren en vieren de Arabische cultuur en nodigen anderen uit om deze te verkennen en te begrijpen.
  4. Samenwerking: We werken samen met partners, organisaties en de gemeenschap om onze missie te verwezenlijken.
  5. Respect: We tonen respect voor elke vrouw en streven naar een veilige, gastvrije en respectvolle omgeving.

Deze waarden begeleiden ons bij het realiseren van onze doelstellingen en het creëren van een positieve impact in de samenleving.

Inzet voor Emancipatie

Bij Narcis zijn we vastberaden in onze inzet voor de emancipatie van vrouwen. We geloven dat elke vrouw het recht heeft om haar volledige potentieel te bereiken, ongeacht haar achtergrond. Daarom streven we ernaar vrouwen te ondersteunen in het verwerven van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen, zodat ze sterker en onafhankelijker in het leven kunnen staan.

Bouwen aan een Inclusieve Samenleving

Bij Narcis geloven we sterk in het bouwen van een inclusieve samenleving waarin diversiteit wordt gevierd en gewaardeerd. We willen een gemeenschap creëren waarin vrouwen van alle achtergronden samenkomen, elkaar begrijpen en ondersteunen. Door samen te werken aan een inclusieve samenleving, dragen we bij aan een betere toekomst voor iedereen.

E-mailen
Bellen
Info