Stichting Arabische Vrouwen Narcis
sinds 1983

Onze organisatie

In 1983 kwamen de dames Khira Dadi, Leila Battah, Katrien v.d. Westeringh en Touria Mammar bij elkaar in een oud kantoortje/schuurtje onder een flatgebouw in de Antillenstraat ( Leiden-Noord). In de eerste jaren was het vooral voor de gezelligheid maar gaandeweg bleek ons dat veel vrouwen met dezelfde problemen worstelden. Vooral integratie in de Nederlandse samenleving en het je weg vinden in de Nederlandse maatschappij als je de taal nog niet machtig bent was, en is nog steeds, voor veel vrouwen een groot probleem. Omdat na verloop van tijd bleek dat er grote behoefte bestond aan een permanent aanspreekpunt werd een officiële stichting in het leven geroepen.

Op 30 juni 1993 werd Stichting Arabische vrouwen Narcis in leven geroepen.

 

Vanaf het begin organiseert Stichting Narcis educatieve middagen zoals:
opvoeding, kies je kleur, pensioen en AOW, gezondheid, persoonlijke verzorging. Stichting Narcis organiseert jaarlijks een dagje uit voor de vrouwen. Op gebieden waar het moeilijk is te begrijpen hoe het een en ander werkt. Bijvoorbeeld alleen met de trein dat is als je de taal niet goed beheerst eng en een hele klus. Ook brengen we bezoek aan een museum of bezienswaardigheid in een andere stad en zo kennismaken met de Nederlandse cultuur. Dat is volgens Stichting Narcis “twee vliegen in een klap”

 

Begin 2018 bleek dat wij moesten vertrekken uit ons vertrouwde lokaal aan de Driftstraat 77, en in het najaar zijn wij verhuisd. Dankzij de gemeente Leiden, die gezorgd heeft voor onze nieuwe huisvesting in het Gebouw, Arubapad 2, en de subsidie van Fonds 1818 konden wij van lokaal 4.02b een mooie huiskamer maken en tevens een veilige plek creëren voor alle vrouwen.

De islamitische feestdagen worden ook met aandacht en respect gevierd en als het even kan betrekt Stichting Narcis daar ook andere mogelijk ook Leidse organisaties bij.

Stichting Narcis richt zich niet alleen op vrouwen. Wij verleenden ook onze medewerking aan het project Chababi in samenwerking met Meander en Stichting jongerenwerk Leiden om (allochtone) jongeren door middel van sport meer bij de samenleving te betrekken.

Ook verleende Stichting Narcis haar medewerking aan het project Kiezen voor Werk 2.0 van Diversion. Vrouwen kregen een korte training en begeleiding die hun dichter naar de arbeidsmarkt toe zou leiden. Visie-R en (later DZB) zorgden ervoor dat het niet bij deze kleine training bleef maar dat er daadwerkelijk kansen geboden werden aan de deelnemers Een groot aantal vrouwen heeft de training met succes afgerond.

Met ingang van 2019 organiseren wij samen met Liza Sporttenderwijs informatiemiddagen en workshops. Ook gaan we een samenwerking aan met de Stichting Irakese vrouwen.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info